Rikke Lassen

E-post:
lassen@reiss-andersen.no

Telefon arbeid: 22 42 62 00

Telefaks: 22 33 31 84

Utdannelse:Juridisk embetseksamen i 1992
Arbeidserfaring:Fra 1992-1996 ansatt som førstekonsulent i Barne- og Familieetaten i Oslo Kommune.
Advokatbevilling i 1996
Fra 1996-d.d., egen privat advokatpraksis, fra 2001 i Advokatfirmaet Reiss-Andersen, tidl. Advokatfellesskapet.
Spesialområder:Barne- og familierett, barnevernrett og strafferett.
Sentral praksis:Lassen har hatt en rekke utrednings- og prosessoppdrag for stat og kommune i tilknytning til offentligrettslige spørsmål. Hun holder jevnlig kurs og foredrag med fokus på de sentrale saksområdene, og har publisert flere artikler.
Lassen er også tilknyttet Universitetet, som sensor i Barnerett, og foreleser på etikkundervisningen for juridiske studenter. Bred prosedyreerfaring for både offentlige og private klienter
Verv:Styremedlem i Advokatforeningens Hovedstyre
Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg
Initiativtaker til og leder for Advokatforeningens probono-prosjekt for asylsøkende barn
Styremedlem i Kirkens Bymisjon Oslo
Fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Språk:Engelsk, Spansk

<-- Personal